Fra ny i landet til 6 i norsk på ett år

Bare tre år etter at han kom til Norge fra Iran tok Faryad (29) fatt i pensumboken i norsk for videregående. Han fikk toppkarakter på rekordtid.

– Helt siden jeg bodde i Iran har jeg villet bli ingeniør, for jeg har alltid vært glad i matte. Men for å komme inn på ingeniørstudiet i Norge, måtte jeg få norsk studiekompetanse. Gjennom Sonans sine nettstudier har jeg fått studiekompetanse med gode karakterer, sier Faryad.

Faryad 2017

Drømmestudiet venter

Faryad er helt klar på at han skal bli ingeniør. Han har søkt drømmestudiet til høsten og venter nå håpefullt.

– Jeg er ganske sikker på at jeg har det som trengs for å komme inn, så nå gleder jeg meg til å ta fatt på ingeniørstudiet. Det har jeg drømt om lenge, sier Faryad.

Bestill gratis rådgivning

Nettstudier med tett oppfølgning

Faryad har tatt norsk, fysikk 1, R1-matte og R2-matte via Sonans nettstudier. Og etter bare ett år med undervisning fikk han karakteren 6 i norsk skriftlig.

– Det var ikke riktig for meg å begynne på vanlig videregående skole da jeg kom til Norge. Sonans nettstudier var en veldig god løsning for meg, og nå har jeg fått studiekompetansen jeg trenger for å søke meg til ingeniørstudiet, forteller han.

Selv om alle elever må lese pensum på egenhånd, er Sonans nettstudier basert på mye dialog, veiledning og varierte arbeidsformer. Elevene får tett oppfølging fra lærere, personlige studieplaner, og tilgang til fagfora og webinarer. I tillegg får alle ordentlige tilbakemeldinger på innleveringsoppgaver og prøveeksamen.

– Jeg tok alle fagene via Sonans nettstudier. Å studere via internett har ikke vært en hindring for å få god kontakt og oppfølgning fra lærerne. De har vært der for meg hele tiden, sier Faryad.

Systematisk og fleksibelt

Sonans legger opp undervisningen på en eksamensrettet og systematisk måte. Via nettet får elevene fagene presentert gjennom oversiktlige oppsummeringer og filmer. Gjennom semesteret kan elevene få testet hvilket nivå de ligger på gjennom digitale prøver, og i etterkant følger lærerne opp med tilbakemeldinger på hvordan elevene kan bli enda bedre.

– Jeg er så fornøyd med nettstudiene at jeg vil anbefale Sonans til alle som trenger å få studiekompetanse. De er veldig flinke til å gi deg motivasjon til å klare det.

Faryad forteller at nettstudiene er svært fleksible, og at man enkelt kan kombinere nettstudier med jobb.

– Uansett hvor man befinner seg kan man følge nettstudiene. Lærerne svarer raskt og viser at de bryr seg selv om man ikke sitter i et klasserom, avslutter Faryad. 

Sjekk snittet ditt

Skriv ny kommentar